ŠOLSKI PREVOZI 2017/2018 – OŠ Kidričevo

ZJUTRAJ POPOLDAN
1. VOŽNJA – 7.00 1. VOŽNJA – 13.35
Apače krožišče 7.00 Šola 13.35
Apače Capri 7.03 Apače krožišče 13.38
Apače Kopušar 7.04 Apače Capri 13.39
Lovrenc – kapela 7.10 Apače Kopušar 13.40
Lovrenc – postaja 7.13 Lovrenc kapela 13.46
Župečja vas 7.17 Lovrenc vas 13.48
Pleterje 7.20 Šola 13.55
Strnišče 7.25
Šola 7.30  2. VOŽNJA – 14.00
Šola 14.00
2. VOŽNJA – 7.30 Apače krožišče 14.03
Šola 7.30 Apače Capri 14.06
Kungota – Mlakar 7.35 Apače Kopušar 14.07
Kungota – nadvoz 7.36 Lovrenc kapela 14.13
Njiverce – vas 7.40 Lovrenc vas 14.15
Njiverce – čez železnico 7.42 Župečja vas 14.19
Apače – krožišče 7.45 Strnišče 14.23
Apače Capri 7.48 Šola 14.30
Apače Kopušar 7.49
Lovrenc kapela 7.50 3. VOŽNJA – 15.00
Lovrenc vas 7.52 Šola 15.00
Šola 8.00 Kungota – Mlakar 15.05
Kungota – nadvoz 15.06
Njiverce – vas 15.10
Njiverce – čez železnico 15.12
Apače krožišče 15.15
Apače Capri 15.18
Apače Kopušar 15.19
Lovrenc kapela 15.20
Lovrenc vas 15.22
Župečja vas 15.25
Pleterje 15.28
Strnišče 15.30