IZBIRNI PREDMETI 2023/2024 – PUBLIKACIJA

 

 

 IZBRANI OBVEZNI IZBIRNI PREDMETI V ŠOLSKEM LETU 2023/2024

PREDMET UČITELJ(ICA) RAZRED
OBVEZNI IZBIRNI PREDMETI
Likovni snovanje I Aleksandra VIDOVIČ 7.
Likovno snovanje II Aleksandra VIDOVIČ 8.
Filmska vzgoja Aleksandra VIDOVIČ 7., 8., 9.
Likovno snovanje III Aleksandra VIDOVIČ 9.
Glasbena dela Liljana KROŠL 8.
Risanje v geometriji in tehniki Olga BABŠEK 7., 8., 9.
Gledališki klub Sonja LENARČIČ 7. 8. 9.
Šport za sprostitev Sonja LIBER KAZIMIR 7.
Šport za zdravje Sonja LIBR KAZIMIR 9.
Izbrani šport ODBOJKA Sonja LIBER KAZIMIR 8.
Ansambelska igra Liljana KROŠL 7.
Sodobna priprava hrane Maja LUKMAN 7. 8. 9.
Nemščina I Deborah KRTALIĆ 7.
Nemščina II Deborah KRTALIĆ 8.
 Nemščina III Deborah KRTALIĆ  9.
   NEOBVEZNI  IZBIRNI  PREDMETI
     
 Nemščina Mateja KRAJNC, Deborah KRTALIĆ 4., 5., 6.
Tehnika Olga BABŠEK 4., 5., 6.
Umetnost Aleksandra VIDOVIČ 4., 5., 6.
Šport Polona FAJT 4., 5., 6.
 Računalništvo Nataša BRODNJAK  4., 5., 6.
 Angleščina Ankica PIKULA 1.


Izbirni predmeti so redni del učenčevega tedenskega urnika in se ocenjujejo s številčnimi ocenami. Učenec lahko izbere dve uri izbirnih predmetov tedensko oziroma tudi tri ure, če s tem soglašajo njegovi starši.

Učenec, ki obiskuje glasbeno šolo z javno veljavnim programom, je lahko oproščen sodelovanja pri izbirnih predmetih v celoti ali pa obiskuje le enourni izbirni predmet tedensko.