ZGODOVINA ŠOLE

Zgodovina naše prve šole sega v začetek 20. stoletja, ko je v šolskem letu 1918/19 deželna vlada organizirala prvo osnovno šolo v Strnišču.

Dne 10. septembra 1950 je bila ustanovljena šola, ki se danes imenuje OŠ Borisa Kidriča Kidričevo. Najprej je bila štiriletna. Prostore je imela v industrijskem naselju in v sejni sobi današnje občine. V šoli so prevladovali otroci delavcev, le malo je bilo kmečkih otrok, kar je razumljivo, saj je v tistem času raslo industrijsko naselje Kidričevo. Nenehno preseljevanje učnih prostorov iz ene barake v drugo je postajalo neprimerno in celo neznosno.

Ves čas je med učenci in učitelji bila prisotna želja po novi šoli, v kateri bi bilo mogoče uresničevati vsaj najosnovnejše vzgojne in učne cilje. Leta 1958 je bila zgrajena nova šola in je vključevala tudi peti razred. Nova šola z devetimi oddelki je bila zgrajena in opremljena do leta 1959.

Toda krajani so si želeli popolno osemrazredno osnovno šolo. Leta 1963 so začeli z dozidavo novega dela šolskega poslopja za učence predmetne stopnje. Ko je šola postala popolna osemletka (1964), je postala šola Lovrenc podružnična šola s petimi oddelki, ostali učenci pa so se prešolali v Kidričevo. Vse do leta 1964, ko so se dogradile dodatne učilnice in telovadnica in je šola postala osemletka, so učenci po petem razredu obiskovali OŠ Mladika, OŠ Hajdina in OŠ Lovrenc. Tako je nastala enovita šolska zgradba s podobo, ki jo je ohranila do leta 1998. Tedaj smo začeli z dozidavo prostorov, da bi lahko sledili potrebam sodobnega pouka. Leta 2000 smo postali bogatejši za nekaj novih in obnovljenih prostorov; še posebej pa smo ponosni na veliko, bogato in lepo opremljeno šolsko knjižnico. Nov sistem devetletnega osnovnošolskega izobraževanja smo začeli izvajati v prvem in sedmem razredu v šolskem letu 2000/2001.

Več let je bila šola študijsko središče za učitelje šol, ki so se postopoma vključevale v devetletni program. Leta 2009 smo staro nesodobno telovadnico porušili in na njenem mestu se je pričela gradnja nove večnamenske dvorane. Šola je imela največ oddelkov in učencev v letu 1965/66. Učencev je bilo 659, oddelkov pa 22. V šolskem leto 2009/2010 je imela šola 13 oddelkov in 271 učencev.
Podružnica Lovrenc je imela v petih oddelkih največ 140 učencev, v šolskem letu 2009/2010 pa je imela tri oddelke in dva kombinirana oddelka s 47 učenci.