V šolski okoliš OŠ  Kidričevo spadajo naslednja naselja in vasi:

 • Kidričevo
 • Kungota
 • Njiverce
 • Strnišče
 • Apače
 • Lovrenc
 • Župečja vas
 • Pleterje

Matično šolo v Kidričevem obiskujejo otroci iz naselij in vasi:

 • Kidričevo
 • Kungota
 • Njiverce
 • Strnišče
 • Apače

Podružnično šolo v Lovrencu obiskujejo otroci iz vasi:

 • Lovrenc
 • Pleterje
 • Župečja vas
 • Apače