ŠOLSKI PREVOZI 2023/2024 – OŠ Kidričevo

 

ZJUTRAJ – 1. VOŽNJA 1. VOŽNJA 2. VOŽNJA
     
ŠOLA Kidričevo 6.40 7.20
KUNGOTA – Mlakar 6.45 7.25
KUNGOTA – nadvoz 6.46 7.26
NJIVERCE – vas 6.50 7.30
NJIVERCE – čez železnico 6.51 7.31
APAČE – krožišče 6.56 7.36
APAČE – Kapri 6.59 7.39
APAČE – Kopušar 7.00 7.40
LOVRENC – kapela 7.03 7.43
LOVRENC – postaja 7.04 7.44
ŽUPEČJA VAS 7.05 7.45
PLETERJE 7.07 /
STRNIŠČE 7.12 7.51
ŠOLA Kidričevo 7.17 7.56

.

POPOLDAN – 1. VOŽNJA   POPOLDAN – 2. VOŽNJA   POPOLDAN – 3. VOŽNJA
Šola Kidričevo 13.35 Šola Kidričevo 14.00 Šola Kidričevo 15.00
APAČE – krožišče 13.38 STRNIŠČE 14.03 KUNGOTA – Mlakar 15.05
APAČE – Kapri 13.39 ŽUPEČJA VAS 14.07 KUNGOTA – nadvoz 15.06
APAČE – Kopušar 13.40 PLETERJE 14.09 NJIVERCE – vas 15.10
LOVRENC – kapela 13.46 LOVRENC – vas 14.11 NJIVERCE – čez železnico 15.12
LOVRENC – vas 13.48 LOVRENC – kapela 14.13 APAČE – krožišče 15.15
Šola Kidričevo 13.55 APAČE – Kopušar 14.19 APAČE – Kapri 15.18
    APAČE – Capri 14.20 APAČE – Kopušar 15.19
    APAČE – krožišče 14.23 LOVRENC – kapela 15.20
    NJIVERCE – čez železnico 14.26 LOVRENC – postaja 15.22
    NJIVERCE – vas 14.28 ŽUPEČJA VAS 15.25
    KUNGOTA – nadvoz 14.32 PLETERJE 15.28
    KUNGOTA – Mlakar 14.33 STRNIŠČE 15.30
    Šola Kidričevo 14.38 Šola Kidričevo 15.33