OBRAZCI IN DOKUMENTI

 Pravilnik o preverjanju in ocenjevanju

obrazci_prilagajanje_šolskih_obveznosti.pdf

pravila_o_prilagajanju_šolskih_obveznosti.pdf

Pravila šolske prehrane OŠ Kidričevo

prijava_na_šolsko_prehrano.pdf

Vloga za subvencioniranje šole v naravi