ŠOLSKA SVETOVALNA SLUŽBA – PODROČJE DELA

Svetovalne delavke delujejo na različnih področjih pomoči in razvojno – preventivnih dejavnosti.

Pedagoginja Suzana Strelec

  • vpis šolskih novincev
  • svetovanje in neposredna pomoč učencem in staršem pri načrtovanju in razvijanju uspešnih strategij učenja
  • diagnostika čustvenih in vedenjskih težav, svetovanje učencem, njihovim staršem in učiteljem
  • svetovanje in pomoč učencem in staršem pri iskanju ustrezne izobraževalne in poklicne poti
  • odkrivanje in koordinacija dela z nadarjenimi učenci