NACIONALNO PREVERJANJE ZNANJA – KOLEDAR

1. 9. 2023
petek
Objava sklepa o izboru predmetov in določitvi  tretjega predmeta,  iz katerega  bodo učenci 9. razreda opravljali NPZ
30. 11. 2023
četrtek
Zadnji rok za posredovanje podatkov o učencih  9. in 6. razreda, ki bodo opravljali NPZ
7. 5. 2024
torek
NPZ iz slovenščine za 6. in 9. razred
9. 5. 2024
četrtek
NPZ iz matematike za 6. in 9. razred
13. 5. 2024
ponedeljek
NPZ  iz  tretjega predmeta – likovna umetnost za 9. razred
NPZ  iz  angleščine za 6. razred
3. 6. 2024
ponedeljek
Seznanitev učencev z dosežki v 9. razredu
3. 6. do 5. 6. 2024
ponedeljek do sreda
Uveljavljanje pravice do vpogleda v učenčeve  ovrednotene pisne naloge NPZ v 9. razredu
7. 6. 2024
petek
Seznanitev učencev z dosežki v 6. razredu
7. do 11. 6. 2024
petek do torek
Uveljavljanje pravice do vpogleda v učenčeve ovrednotene pisne naloge NPZ v 6. razredu
14. 6. 2024
petek
Razdelitev obvestil o dosežku za učence 9. razreda
24. 6. 2024
ponedeljek
Razdelitev obvestil o dosežku za učence 6. razreda

 Izvedba nacionalnega preverjanja znanja je obvezna za učence 6. in 9. razreda.