NACIONALNO PREVERJANJE ZNANJA – KOLEDAR

1. 9. 2021
sreda
Objava sklepa o izboru predmetov in določitvi  tretjega predmeta,  iz katerega  bodo učenci 9. razreda opravljali NPZ
30. 11. 2021
torek
Zadnji rok za posredovanje podatkov o učencih  9. in 6. razreda, ki bodo opravljali NPZ
4. 5. 2022
sreda
NPZ iz slovenščine za 6. in 9. razred
6. 5. 2022
petek
NPZ iz matematike za 6. in 9. razred
10. 5. 2022
torek
NPZ  iz  tretjega predmeta – šport za 9. razred
NPZ  iz  angleščine za 6. razred
1. 6. 2022
sreda
Seznanitev učencev z dosežki v 9. razredu
1. 6. do 3. 6. 2022
sreda do petek
Uveljavljanje pravice do vpogleda v učenčeve  ovrednotene pisne naloge NPZ v 9. razredu
7. 6. 2022
torek
Seznanitev učencev z dosežki v 6. razredu
7. do 9. 6. 2022
torek do četrtek
Uveljavljanje pravice do vpogleda v učenčeve ovrednotene pisne naloge NPZ v 6. razredu
15. 6. 2022
sreda
Razdelitev obvestil o dosežku za učence 9. razreda
24. 6. 2022
petek
Razdelitev obvestil o dosežku za učence 6. razreda

 Izvedba nacionalnega preverjanja znanja je obvezna za učence 6. in 9. razreda.