PREGLED ŠTEVILČNEGA STANJA UČENCEV Z RAZREDNIKI PO ODDELKIH

ŠOLSKO LETO 2021/2022

ODDELEK MATIČNA
UČILNICA
RAZREDNIK, NAMESTNIK RAZREDNIKA
SKUPAJ
1. a 17 Milena LEVIČNIK, Alenka MOHORIČ 15
1. b 18 Urška ŠKERGET, Alenka MOHORIČ 15
1. c L 5 Matejka ŠOŠTAR 9
 SKUPAJ 39
2. a 14 Klara VINDIŠ PUŠNIK 19
2. b 13 Sonja STEPANOV 20
2. c L 3 Matejka ŠOŠTAR 7
SKUPAJ 46
3. a 15 Alenka EMERŠIČ 23
3. c L 2 Alenka BRUMEN 9
SKUPAJ 32
SKUPAJ 1. – 3. 117
ODDELEK RAZREDNIK SKUPAJ
4. a 12 Senjka JAZBEC 14
4. b 16 Klarica KRAJGAR 14
4. c L 4 Tina EMERŠIČ  15
SKUPAJ 43
5. a 10 Metka GUMILAR 17
5. b 4 Marjeta SUŠEC 16
5. c L 1  Andreja EMERŠIČ  7
 SKUPAJ  40
6. a 8 Jasna MEDVED 19
6. b 5 Jana JERENEC 18
SKUPAJ 37
SKUPAJ 4. – 6. 120
ODDELEK RAZREDNIK SKUPAJ
7. a 6 Tomaž KLAJDARIČ 20
7. b 2 Aleksandra VIDOVIČ 20
SKUPAJ 40
8. a 7 Sonja LENARČIČ 25
8. b 3 Mateja OČKO 25
SKUPAJ 50
9. a 1 Mateja KRAJNC 27
SKUPAJ 27
SKUPAJ 7. – 9. 117
SKUPAJ 1. – 9. 354