PODALJŠANO BIVANJE

Kidričevo Lovrenc
1. razred Irena ŠKRABL 1., 2., 3. razred Klavdija MURKO
2. razred Nina ZAVEC, Olga BABŠEK, Klara V. PUŠNIK, Alenka MOHORIČ  4., 5. razred Klavdija MURKO in ostale učiteljice
3. razred

Saša ŠULIGOJ/Katja RINC,

Tamara SAGADIN

4. razred

5. razred

Lidija HORVAT

Petra ŽUNKO


Podaljšano bivanje je organizirano za učence od 1. do 5. razreda. Prične se takoj po končanem pouku.
Učenci so v podaljšanem bivanju najmanj do 14.30. Varovanje učencev je zagotovljeno do 16.00 ure.

Redni odhod iz podaljšanega bivanja je zaradi narave dela mogoč samo ob 14.30, 15.30 in 16. uri.

JUTRANJE VARSTVO

Kidričevo Lovrenc
1. razred Kaja MEDVED 1. razred Alenka BRUMEN
Matejka ŠOŠTAR

Jutranje varstvo je namenjeno učencem 1. razreda devetletne osnovne šole.
Organizirano je od 6.00 do 8.00 ure.