PUBLIKACIJA – IZBIRNI PREDMETI ZA ŠOLSKO LETO – 2018 – 2019

OBVEZNI IZBIRNI PREDMETI
Prijavnice – izbirni predmeti 2018_2019

NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMETI
NOIP_2017_2018_II triada
NOIP_2017-7razred

 

 IZBRANI IZBIRNI PREDMETI V ŠOLSKEM LETU 2017/2018

PREDMET UČITELJ(ICA) RAZRED
OBVEZNI IZBIRNI PREDMETI
Šport za sprostitev Sonja LIBER KAZIMIR 7.
Likovno snovanje I, II, III Aleksandra VIDOVIČ 7., 8., 9.
Ansambelska igra Liljana KROŠL 7.
Izbrani šport – odbojka Sonja LIBER KAZIMIR 8.
Šolsko novinarstvo Jasna Medved 7., 8., 9.
Glasbena dela Liljana KROŠL 8.
Multimedija Mojca Valenti 8.
Risanje v geometriji in tehniki Mateja OČKO 7., 8., 9.
Poskusi v kemiji Valerija KRIVEC 9.
Šport za zdravje Sonja LIBER KAZIMIR 9.
Glasbeni projekt Liljana KROŠL 9.
Urejanje besedil Mojca VALENTI 7.
Nemščina I  Deborah KRTALIĆ 8.
Gledališki klub Sonja LENARČIČ 7., 8., 9.
 Nemščina III Tomaž KLAJDARIČ  9.
   NEOBVEZNI  IZBIRNI  PREDMETI
Francoščina Tatjana GAŠPARIČ 7., 8., 9.
 Nemščina II Deborah KRTALIĆ 4., 5., 6.
Tehnika Aleš SAKELŠEK 4., 5., 6.
 Računalništvo Mojca VALENTI  4., 5., 6.
 Angleščina Ankica PIKULA 1.


Izbirni predmeti so redni del učenčevega tedenskega urnika in se ocenjujejo s številčnimi ocenami. Učenec lahko izbere dve uri izbirnih predmetov tedensko oziroma tudi tri ure, če s tem soglašajo njegovi starši.

Učenec, ki obiskuje glasbeno šolo z javno veljavnim programom, je lahko oproščen sodelovanja pri izbirnih predmetih v celoti ali pa obiskuje le enourni izbirni predmet tedensko.