Spoštovani starši.

Obveščam vas, da smo na šoli glede na medijsko odmevno grožnjo strelskega napada sprejeli nekaj varnostnih ukrepov in odločitev. Med drugim smo sprejeli dogovor, da so vsi vhodi v šolo v času učnega procesa zaklenjeni, učenci zapuščajo šolo pri zasilnem izhodu.

Varnostni ukrepi omejitve vstopa v šolo so sprejeti tudi v podružnični šoli Lovrenc.

Na šoli se in se bomo trudili še v naprej, da učencem zagotovimo varno učno okolje, ne povzročamo panike, se razvojni stopnji otroka ustrezno z njimi pogovorimo. Preventivni razgovori z učenci po oddelkih so bili danes v času oddelčnih skupnosti tudi opravljeni. Verjamemo in upamo lahko, da so take vrste grožnje, ki prerastejo v dejanja običajno vnaprej nenapovedane in zato se bomo trudili ohraniti običajen šolski utrip. V ta namen vam prilagam na vpogled tudi navodila policije za ravnanje ob omenjeni grožnji:

https://www.dnevnik.si/1043047308

Prav tako smo se posvetovali in vzpostavili vez s policijsko postajo Ptuj, kjer so nam zagotovili, da bodo v teh dneh poostrili nadzor razpoložljivih policistov v okolici šol.

Prav tako bomo nadzorovali vstop v šolo, ga omejili in na tem mestu vas prosimo, da učence počakate ob dogovorjenem času na dogovorjenem mestu pred šolo. Z vsemi dodatnimi vprašanji se  obrnite na razredničarke vaših otrok ali tajništvo šole in skupaj bomo reševali tekoče zadeve. Takšno preventivno ravnanje bomo ohranili vse do preklica.

Verjamem, da bomo skupaj zmogli in premagali tudi ta neljubi izziv ter poskrbeli za varen in vsakdnaji šolski utrip. Bodimo zgled, opora in zaščita naših otrok tudi v preskušnjah sodobnega časa.

V želji, da se bo vse izteklo varno in srečno vas lepo pozdravljam in želim prijeten dan,

Ankica Pikula