STROKOVNI DELAVCI – predmetna stopnja

Ime in priimek

Poučuje

Razrednik

Gov. ura

dopoldan

Marjeta SUŠEC biologija, naravoslovje 7. a petek, 5. ura
Aleksandra VIDOVIČ likovna umetnost, gospodinjstvo,
izb. pr.: likovno snovanje I, II,III
7. b  četrtek, 1. ura
Liljana KROŠL glasbena umetnost,
izb. pr.: ansambelska igra, glasbena dela, glasbeni projekt
8. a  torek, 2. ura
Sonja LENARČIČ slovenščina, izb. pr.: gledališki klub 8. b  torek, 3. ura
Marija KOVAČIČ matematika, fizika 9. a  petek, 4. ura
Mateja OČKO matematika, tehnika in tehnologija
izb. pr.: risanje v geometriji in tehniki
http://oskidricevo-matematika.blogspot.si
9. b ponedeljek, 4. ura
Jasna MEDVED slovenščina, knjižnična dejavnost, izb. pred.: šolsko novinarstvo 6. a ponedeljek, 3. ura
Jana JERENEC zgodovina, angleščina 6. b  petek, 3. ura
Tomaž KLAJDARIČ angleščina, nemščina, izb. pred.: nemščina torek, 1. ura
Deborah KRTALIĆ angleščina, nemščina, izb. pred.: nemščina torek, 3. ura
Romana LEPOŠA geografija,  domovinska in državljanska kultura in etika ponedeljke, 3. ura
Petra ŽUNKO slovenščina, knjižnična dejavnost četrtek, 2. ura
Sonja LIBER KAZIMIR šport,
izb. pr.:  šport za zdravje, šport za sprostitev,
izbrani šport
petek, 5. ura
Valerija KRIVEC kemija,
izb. pr.: poskusi v kemiji
petek, 3. ura
Polona FAJT šport – zdrav življenjski slog  petek, 4. ura
Mojca VALENTI računalnikar – organizator informacijskih dejavnosti
izb. pr.:  urejanje besedil, NIP Računalništvo, multimedija
 po dogovoru
Aleš SAKELŠEK matematika, tehnika in tehnologija
izb. pr
.: tehnika
 četrtek, 4. ura