Odkrivanje gozda 

  Sončne dni, ki nam jih je ponudil marec, so učenci 6. razredov pri pouku tehnike in tehnologije izkoristili za raziskovanje bližnjega gozda. Da znanje o prepoznavanju drevesnih vrst ne bi ostalo le na teoretičnem nivoju, so učenci v gozdu iskali liste, cvetove, lubje, storže, ki so jih pripisali drevesnim vrstam, o katerih so se učili pri pouku. Učenci so zbrano gradivo obrisali, prerisali in uredili plakate, ki so jih pri pouku predstavili. S tem so urili ne le svoje znanje s področja tehnike in tehnologije, temveč tudi sposobnosti dela v skupini, opazovanja, prepoznavanja, preverjanja znanstvenih hipotez, govornega nastopanja ter občutek za estetiko. Učenci se niso le veliko naučili, ampak so se ob delu tudi zabavali. 

študentka Naja Medved