Program_dela_v_šolskem_letu_2023_2024
Mladi podjetnik
Spoznavanje lokalnih podjetij
Končno poročilo dela v letu 2023/2024